Skip to main content

Mkb kan late betalingen nog 4 maanden melden bij ACM

Gepubliceerd op: donderdag 16 september 2021 | 11:16

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen nog vier maanden melding maken van te late betalingen. Dit kan volledig anoniem bij het tijdelijke Meldpunt Achterstallige Betalingen, dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in januari 2021 heeft opgezet op verzoek van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. In januari 2022 moet onder andere uit de resultaten van het Meldpunt blijken of het nuttig en nodig is om een permanente toezichthouder in te stellen die in de gaten houdt of grote bedrijven het mkb op tijd betalen.

Grote bedrijven kunnen nu nog een maximale betaaltermijn van 60 dagen afspreken om hun mkb-leveranciers te betalen. Die termijn moet verkort worden naar 30 dagen. Dit staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), in maart 2021 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Grote bedrijven betalen mkb-leveranciers steeds later
In juni 2020 stuurde het kabinet de evaluatie van de Wet betaaltermijnen grote bedrijven naar de Tweede Kamer. Daaruit blijkt: kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, moeten gemiddeld steeds langer wachten tot hun factuur wordt voldaan. Ook blijkt dat de betaaltermijn regelmatig door het grootbedrijf wordt bepaald en in sommige gevallen zelfs zonder overleg wordt verlengd. Veel ondernemers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten.

Naast wet ook vaste toezichthouder nodig?
Uit de evaluatie Wet betaaltermijnen grote bedrijven bleek ook dat mkb-ondernemers zich beperkt voelen om het nakomen van de betaalafspraken zelf af te dwingen. Een onafhankelijke toezichthouder kan dit probleem wegnemen, bijvoorbeeld door signalen van meerdere mkb-ondernemers te bundelen en sancties op te leggen. Eerst is het goed om te onderzoeken óf mkb’ers late betalingen melden, en hoe groot het probleem is van late betalingen. Daarom heeft het kabinet de ACM gevraagd om vanaf 26 januari 2021 gedurende één jaar anoniem meldingen te registeren van mkb’ers die te laat betaald worden.

Hoe werkt het Meldpunt?
Op 26 januari 2021 is het Meldpunt Achterstallige Betalingen geopend. De ACM registreert gedurende één jaar anoniem meldingen van mkb'ers over grote ondernemingen die te laat betalen. Mkb'ers kunnen op de website van de ACM een melding doen door een online formulier in te vullen. In dit formulier kan de mkb-onderneming aangeven welk groot bedrijf te laat betaalt, om welk factuurbedrag het gaat en hoe lang de daadwerkelijke betaling duurt. Hierbij is het niet nodig om naam, adres of bedrijfsnaam te vermelden.