Skip to main content

Beëindiging TVL: in totaal 6,2 miljard toegekend

Gepubliceerd op: dinsdag 02 november 2021 | 13:07

Nu de economie zich sterk herstelt, is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beëindigd. In 16 maanden tijd dienden ondernemers 351.000 aanvragen in. In totaal werd € 6,2 miljard aan TVL-steun toegekend. Ondernemers konden zo hun vaste bedrijfslasten blijven betalen.

Op 20 mei 2020 werd de TVL aangekondigd als onderdeel van het corona steun- en herstelpakket, in augustus 2021 werd het einde van de TVL per 1 oktober aangekondigd.

TVL aangevraagd in 5 periodes
Ondernemers konden steun aanvragen in 5 kwartalen in 2020 en 2021. Ook werd de TVL tijdens de looptijd verschillende malen uitgebreid. Van de € 6,2 miljard aan TVL-steun, ging het meeste naar de horeca en
hotels (€ 1,8 miljard), de groot- en detailhandel (€ 1 miljard) en naar cultuur, sport en recreatie (€ 750 miljoen).

TVL juni - september  
2020  
4e kwartaal  
2020  
1e kwartaal  
2020  
2e kwartaal  

3e kwartaal  

totaal

Aanvragen ingediend
47.669

90.496 114.044 63.276 35.564 351.049
Toegekende subsidie    
€ 556
miljoen

€ 1,2
miljard

€ 2,4
miljard

€ 1,7
miljard

€ 356
miljoen

€ 6,2
miljard


Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) opent binnenkort
Ondernemers met een omzetverlies van minimaal 50% in het 4e kwartaal van 2021 én die ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen binnenkort de VLN-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. Het kabinet trekt nog € 180 miljoen uit voor deze regeling.