Skip to main content

Loket NOW opent 14 februari

Gepubliceerd op: donderdag 27 januari 2022 | 9:59

Werkgevers die geraakt worden door de coronacrisis kunnen vanaf 14 februari bij UWV NOW-6 aanvragen. Ze krijgen dan, net als in de eerdere subsidierondes, een voorschot waarmee ze in de maanden januari, februari en maart hun medewerkers kunnen betalen. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Ook vermeldt de brief de stand van zaken van de vaststellingen van de definitieve subsidie van de NOW-1 en het proces van terugbetalingen.

Huidige kwartaal
Met de NOW-subsidie kunnen werkgevers die geraakt worden door de coronacrisis hun medewerkers doorbetalen. Vanaf 14 februari kunnen ze voor het huidige kwartaal (januari, februari en maart 2022) een voorschot aanvragen. De voorwaarden en vergoeding van deze subsidieperiode zijn grotendeels hetzelfde als in de vorige periode. Er is een kleine wijziging in de berekening van de forfaitaire opslag, de opslag voor werkgeverskosten. Dit komt omdat het systeem waarin de loongegevens worden doorgegeven, de polisadministratie, is gewijzigd per 1 januari. De berekening van de NOW is daaraan aangepast om de vergoeding gelijk te houden.

Vaststelling van de definitieve subsidie van eerdere subsidieperioden
De NOW is een voorschot. Werkgevers die te maken hebben met omzetverlies door de coronacrisis kunnen daarmee de salarissen doorbetalen. Het voorschot is op basis van een omzetverlies dat door de werkgevers zelf van tevoren wordt ingeschat. Na afloop van de subsidieperiode wordt de definitieve subsidie vastgesteld op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom. Dit kan betekenen dat er nog extra subsidie wordt uitgekeerd, of dat (een deel) van het voorschot moet worden terugbetaald. 

Werkgevers moeten zelf de vaststelling van de definitieve subsidie aanvragen en daarvoor gegevens verstrekken. Het overgrote deel van de ruim 139.000 werkgevers die de NOW-1 (maart, april en mei 2020) ontvingen, heeft dat nu gedaan, of geeft aan dat hun accountant of boekhouder bezig is en de ontbrekende gegevens binnenkort volgen. Zij vertegenwoordigen ruim 7,7 miljard euro van het totale voorschotbedrag van 7,9 miljard euro.

Het loket voor de vaststellingen van NOW-1 heeft ruim een jaar open gestaan (van 7 oktober 2020 tot 31 oktober 2021). De deadline is naar achteren verschoven om werkgevers meer tijd te geven.

Na de deadline van 31 oktober is er nog een herstelronde geweest tot 9 januari. Ongeveer de helft van de 9438 werkgevers, die de deadline in eerste instantie niet heeft gehaald, heeft na die herstelronde alsnog gereageerd. Uiteindelijk hebben 5840 bedrijven ook na de herstelronde niet gereageerd en geen vaststelling aangevraagd. Deze bedrijven vertegenwoordigen een voorschotbedrag van ongeveer 160 miljoen euro.

UWV heeft zich tot het uiterste ingespannen om werkgevers op de vaststelling te attenderen, met mediacampagnes, mailings en door bedrijven individueel per mail en telefonisch te benaderen.

Voor die bedrijven die niet hebben gereageerd, kan UWV niet vaststellen wat hun recht op subsidie is. De subsidie wordt daarom op nul gesteld en het voorschot moet worden terugbetaald. Bij de terugbetaling van het voorschot gelden uiteraard dezelfde voorwaarden, zoals de mogelijkheid van een betalingstermijn tot vijf jaar en een uitstel van betaling van één jaar.

Terugbetalingen
Werkgevers hebben in onzekere tijden op basis van een inschatting van hun omzet een voorschot gekregen. Omdat pas later het daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom bekend zijn, zal in de meeste gevallen de definitieve subsidie afwijken. Op dit moment is de verwachting dat 30 procent van de werkgevers nog een nabetaling krijgt. Zeventig procent moet (een deel) van de subsidie terugbetalen. Dit komt voor het grootste deel omdat het omzetverlies lager is dan de werkgever van tevoren had ingeschat. UWV is coulant met de terugbetalingen. Betalingsregelingen zijn zonder rente en kunnen tot vijf jaar op maat worden afgesproken. Ook is een betaalpauze van een jaar mogelijk.

Tot nu toe verloopt het terugvorderingsproces NOW-1 voor de meeste werkgevers goed. Ruim zestig procent van de werkgevers betaalt tot nu toe het bedrag in een keer terug. Met 32 procent van de werkgevers is een betalingsregeling afgesproken. Een kleine zeven procent van de werkgevers heeft nog niet gereageerd op schriftelijke en telefonische pogingen van UWV om contact te krijgen. UWV zet zich zoveel mogelijk in om te voorkomen dat werkgevers betalingsproblemen krijgen en probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de specifieke omstandigheden van de werkgever.

De coronacrisis heeft gevolgen gehad voor iedereen en voor werkgevers in het bijzonder. Het is daarom belangrijk dat iedereen een passende en zorgvuldige afhandeling krijgt van het verleende NOW voorschot.