Skip to main content

Extra investering in lokale en onderzoeksjournalistiek

Gepubliceerd op: woensdag 08 juni 2022 | 12:30

Zowel de lokale journalistiek als de onderzoeksjournalistiek kunnen de komende jaren rekenen op extra investeringen. Het doel is de journalistiek te versterken, kwalitatief te verbeteren en onafhankelijker te maken. Voor 2022 stelt staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) ruim € 11 miljoen beschikbaar om lokale publieke omroepen te ondersteunen in hun professionalisering en onafhankelijkheid. Ook krijgt de onderzoeksjournalistiek € 2,4 miljoen extra om diepgravende journalistieke producties te kunnen maken en onderzoeksjournalisten op te leiden.

Naast lokale en onderzoeksjournalistiek richt het kabinet zich in 2022 ook op persveiligheid, de toekomst van de publieke omroep en het versterken van de Nederlandse mediasector.

Uslu: “Onafhankelijke, sterke media zijn onmisbaar in een goed functionerende democratie. Ik wil dat journalisten lokaal, regionaal en landelijk hun belangrijke werk kunnen doen – onafhankelijk, op volle sterkte en zonder beperkingen.”

Sterke en onafhankelijke lokale publieke omroepen
Momenteel zijn lokale publieke omroepen afhankelijk van financiering van hun gemeente. Journalisten mogen zich niet geremd voelen omdat de financiering van hun omroep via de gemeente loopt waar ze over schrijven. Daarom is Uslu in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) over een nieuwe financieringssystematiek van lokale omroepen. Dit moet leiden tot het versterken van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de lokale omroepen.

In de tussentijd investeert Uslu in de versterking van de lokale omroepen. In 2022 komt € 6,5 miljoen beschikbaar voor lokale omroepen om mensen aan te nemen en voor trainingen van medewerkers. Ook is er € 3 miljoen beschikbaar voor de omroepen om hun diensten digitaal aan te bieden. Tot slot stelt het kabinet middelen beschikbaar voor vernieuwende journalistieke projecten van lokale media.

Onderzoeksjournalistiek
Onderzoeksjournalistiek vervult bij uitstek de controlerende functie van de media in onze democratie. Met een extra investering van € 2,4 miljoen bovenop de huidige € 5 miljoen breiden het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten hun activiteiten uit. Journalisten krijgen meer mogelijkheden om producties te maken en er wordt geïnvesteerd in kennisontwikkeling, nieuw talent en (bij)scholing. Hier kunnen meer journalisten van profiteren, in allerlei fases van hun carrière.

Persveiligheid
Journalisten krijgen steeds meer te maken met bedreiging en geweld. Daarom komt Uslu samen met de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) voor de zomer met een plan van aanpak ter versterking van persveiligheid en persvrijheid. Ook zetten de beide bewindspersonen hun bijdrage aan het initiatief PersVeilig voort tot en met 2024.

Omroepen in het publiek bestel
De manier waarop op dit moment bepaald wordt welke omroepen kunnen toetreden tot het publieke bestel wordt onder de loep genomen. Staatssecretaris Uslu gaat een onafhankelijk adviescollege instellen dat advies uitbrengt over hoe de publieke omroep kan meegroeien met de tijd, door voorwaarden over wanneer omroepen in- en uitstromen.