Skip to main content

Ruim de helft van de kantoren niet klaar voor energielabel C

Gepubliceerd op: woensdag 27 juli 2022 | 15:24

Naar schatting heeft ruim de helft van de kantoren in Nederland nog geen energielabel C of beter. Maar de tijd begint te dringen. Per 1 januari 2023 moeten kantoren aan deze nieuwe verplichting voldoen.

Stand per 1 juli 2022
Volgens een schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op 1 juli 2022 nog maar 48% van de kantoren een label C of beter. Daarnaast heeft 11% een label D of slechter. Van 41% is nog geen energielabel geregistreerd. Daarmee voldoet ruim de helft van de kantoren nog niet aan de label C-verplichting die op 1 januari 2023 ingaat.

Stijging van groene energielabels
Na een redelijk constante stijging van het aandeel groene labels (label C of beter) in de afgelopen jaren, lijkt de stijging in het afgelopen halfjaar iets te versnellen. Sinds 2017 stijgt het aandeel groene labels jaarlijks met 7 à 8 procentpunt. In het afgelopen halfjaar was dit 5 procentpunt.

Minimaal energielabel C of hoger
Per 1 januari 2023 bent u als kantooreigenaar– en gebruiker verplicht voor uw kantoor een energielabel C of hoger te hebben. Heeft u dan niet het juiste label? Dan mag u uw kantoor niet meer als kantoor gebruiken. Hoewel het aandeel groeit, voldoet op 1 juli 2022 naar schatting ruim de helft van de kantoren nog niet aan deze verplichting. Bent u nog niet in actie gekomen? Dan zult u de komende periode maatregelen moeten nemen, om uw kantoor ook na 1 januari 2023 als kantoor te kunnen blijven gebruiken.

Geen energielabel C of hoger? Neem snel maatregelen
De eerste stap die u kunt nemen is het aanvragen van een maatwerkadvies. Hiermee krijgt u een inschatting van de energiezuinigheid van uw kantoor. Wanneer blijkt dat uw kantoor niet energiezuinig is (label D of slechter) dan kan de energieadviseur u advies geven over energiebesparende maatregelen.

Bekijk voor meer informatie de pagina Energielabel C kantoren