Skip to main content

Doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling vervallen

Gepubliceerd op: woensdag 22 februari 2023 | 9:18

De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling is per 2023 afgeschaft. Iemand die werkt voor zijn eigen bv moet zichzelf een gebruikelijk loon uitkeren. Bij de vaststelling daarvan wordt dit onder andere vergeleken met het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. 

Tot en met 2022 kon het loon op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking gesteld worden. Het verschil van 25% wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. Het gebruikelijk loon zal door de afschaffing daarvan in voorkomende gevallen hoger gesteld worden.