Skip to main content

Kabinet versterkt economische weerbaarheid kennisintensief bedrijfsleven

Gepubliceerd op: woensdag 31 mei 2023 | 14:39

Het kabinet introduceert twee hulpmiddelen om de economische weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) lanceerde vandaag het Ondernemersloket Economische Veiligheid, een informatie- en adviesloket voor het Nederlandse kennisintensieve mkb. Daarnaast treedt op 1 juni de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking, een wet die het mogelijk maakt om wijzigingen in zeggenschap vanwege investeringen, fusies en overnames te toetsen. Beide instrumenten ondersteunen en beschermen de Nederlandse economie en kennisintensieve bedrijven tegen ongewenste kennisoverdracht.

Overnames, fusies en andere vormen van investeringen worden steeds vaker door staten ingezet om hun geopolitieke doelen te behalen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de Nederlandse bedrijfsbelangen en nationale veiligheid beter beschermd zullen worden. Met het Ondernemersloket Economische Veiligheid en de Wet Vifo voert het kabinet dit verder uit. Het loket vormt een centraal aanspreekpunt voor ondernemers met vragen over economische veiligheidsrisico’s. Het loket richt zich specifiek op het kennisintensieve mkb, inclusief startups en scale-ups. Ondernemers kunnen bij het loket terecht voor actuele informatie, kennis en advies over onder andere het opzetten van vestigingen in het buitenland, bescherming van intellectueel eigendom, en handel in technologie die geschikt is voor zowel civiele als militaire doeleinden (dual-use) of andere sensitieve technologie. Aanbieders van sensitieve technologie werken met kennis, vaardigheden, goederen en technieken die van invloed kunnen zijn op de nationale veiligheid als deze uitlekt.

Minister Adriaansens: “Dit loket gaat een groot verschil maken voor het vergroten van de economische veiligheid voor ondernemers. Als overheid willen we niet alleen waarschuwen voor gevaren, maar ondernemers ook helpen om daar iets tegen te doen. Het liefst zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk. Het Ondernemersloket Economische Veiligheid biedt één centraal loket waar je als ondernemer geholpen wordt met specifieke en concrete vragen over met wie je zaken kan doen door specialisten van verschillende ministeries. Zo hoef je niet zelf op zoek naar de juiste expert.”

Het Ondernemersloket Economische Veiligheid is een samenwerking tussen meerdere ministeries en wordt gecoördineerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van het loket vinden ondernemers actuele informatie en kennis over diverse onderwerpen rondom economische veiligheid, waaronder export van strategische goederen en informatie over de Wet Vifo. Ook kunnen mkb-ondernemers advies vragen aan het loket over mogelijke risico’s en de maatregelen die zij daartegen kunnen nemen. Het loket is te vinden op economischeveiligheid.nl.

De Wet Vifo voert een veiligheidstoets in voor vitale aanbieders (bedrijven van zo'n groot belang voor de Nederlandse samenleving dat verstoringen of uitval tot ontwrichting kan leiden), beheerders van bedrijfscampussen en ondernemingen op het gebied van sensitieve technologie. De veiligheidstoets in de wet verplicht investeerders en ondernemingen om wijzigingen van zeggenschap te melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Het BTI adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Justitie en Veiligheid of een nationaal veiligheidsrisico aanwezig is. De ministers kunnen vervolgens voorwaarden verbinden aan de investering of deze in het uiterste geval verbieden.