Skip to main content

Misschien toch recht op Loonkostenvoordeel bij overgang van een onderneming

Gepubliceerd op: donderdag 27 juli 2023 | 13:21

In de beschikking Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2022 is ervan uitgegaan dat bij de overgang van een onderneming het recht op een loonkostenvoordeel (LKV) niet overgaat naar de overnemende werkgever. Volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad gaat dit recht wél over naar de overnemende werkgever. De Hoge Raad gaat hierover nog uitspraak doen. Hebt u werknemers overgenomen voor wie de overdragende werkgever in 2022 recht had op een LKV? En hebt u een beschikking Wtl over 2022? Dan kunt u bezwaar maken, zodat u mogelijk ook het LKV voor overgenomen werknemers kunt krijgen als de Hoge Raad (naar verwachting dit najaar) beslist dat het recht op LKV overgaat naar de overnemende werkgever.

Van overgang van een onderneming is bijvoorbeeld sprake bij een fusie of bij de inbreng van een eenmanszaak in een bv. De advocaat-generaal komt daarbij tot de volgende conclusie: De overnemende werkgever zet de dienstbetrekking voort die de werknemer met de overdragende werkgever had. Als de overdragende werkgever recht had op een LKV voor 1 of meer werknemers, dan heeft de overnemende werkgever van die werknemer(s) dat ook voor de resterende duur van het LKV. De doelgroepverklaring blijft geldig, ook al staat daar de naam van de overdragende werkgever op.