Skip to main content

Valkuilen bij het toetreden van werknemers als mede-aandeelhouders

Gepubliceerd op: maandag 07 augustus 2023 | 9:08

Wilt u werknemers aandeelhouder maken? Zorg er dan voor dat de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk wordt beëindigd. Anders blijft de dienstbetrekking mogelijk bestaan met alle gevolgen van dien. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland, waarin het volgende speelde: Een werknemer was oorspronkelijk in dienst als chauffeur en pakketbezorger bij een transportbedrijf op basis van een arbeidsovereenkomst. Later, in overleg met de eigenaar, werd de werknemer samen met twee collega's voor 10% medeaandeelhouder van het bedrijf, waardoor zij onder het ab-regime (aanmerkelijk belang) vielen. Vanaf 1 januari 2017 ontving de werknemer maandelijks een management fee en een netto onkostenvergoeding, en hij werd geacht zelf zijn belastingaangifte te doen.

Na anderhalf jaar wilde de werknemer van zijn aandelen af en werd dit vastgelegd in een overeenkomst met het transportbedrijf. De werknemer beweerde echter dat hij nog steeds op basis van een arbeidsovereenkomst werkte en diende een loonvordering in wegens achterstallig loon. Het transportbedrijf betwistte dit en stelde dat de arbeidsovereenkomst in onderling overleg was beëindigd en dat de werknemer nu als ondernemer werd beschouwd.

De kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland onderzocht de criteria van het "Deliveroo-arrest" (een eerdere gerechtelijke uitspraak met betrekking tot de arbeidsstatus van maaltijdbezorgers bij Deliveroo). De kantonrechter oordeelde dat, zelfs na 1 januari 2017, de werknemer nog steeds als werknemer in dienst was bij het transportbedrijf, en niet als ondernemer.Uit de aandeelhoudersovereenkomst blijkt namelijk niet dat afgesproken werd dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen. Dat deze arbeidsovereenkomst nadien door partijen in onderling overleg is beëindigd, blijkt ook niet. Een eindafrekening en de vermelding op een salarisstrook dat de werknemer per 31-12-2016 uit dienst is, acht de kantonrechter op zichzelf ontoereikend om tot een ander oordeel te komen. Het zijn van mede-aandeelhouder is ook niet onverenigbaar met een arbeidsovereenkomst.(Uitspraak Rechtbank Noord Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2023:2863)

Tip! Leg in deze situaties dus uitdrukkelijk vast dat de arbeidsovereenkomst is of zal worden beëindigd.